Treść strony

 

Dostępność stron internetowych jest już obowiązkowa

Od 23 września bieżącego roku wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych muszą być dostępne, czyli m.in. dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Reha for the Blind

Informujemy, że już za chwilę, bo od 11 do 14 września w Warszawie będzie miała miejsce już po raz osiemnasty konferencja „REHA FOR THE BLIND. Organizuje ją, jak zwykle, „Szansa dla Niewidomych”. Targi, ciekawe spotkania, panele dyskusyjne… wszystko to, co stali bywalcy lubią i cenią.

Poszukujemy webmastera

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących “Trakt” z siedzibą w Warszawie poszukuje webmastera w celu modernizacji naszej strony internetowej.

Projekt „Poszukiwanie podłoża molekularnego wrodzonej ślepoty Lebera (LCA) w populacji polskiej”

Realizatorzy projektu skierowali do nas prośbę o opublikowanie poniższej informacji dla pacjenta:

Celem projektu jest ustalenie podłoża genetycznego wrodzonej ślepoty Lebera (ang. LCA), czyli znalezienie mutacji (uszkodzenia genu) będącej/będących przyczyną choroby u polskich pacjentów. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z rozpoznaniem wrodzonej ślepoty Lebera, u których nie były wykonywane badania genetyczne w kierunku określenia przyczyny choroby lub przeprowadzone badania nie pozwoliły na identyfikację mutacji w uszkodzonym genie.

Konkurs stypendialny dla niewidomych i słabowidzących studentów 2020/2021

Na prośbę Fundacji Praca dla Niewidomych zamieszczamy poniższą informację:

 

Szanowni Państwo,
Fundacja „Praca dla Niewidomych” realizuje kolejną edycję konkursu stypendialnego pod nazwą „Warto się uczyć” polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów studentom i doktorantom z niepełnosprawnością wzroku.