Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

Zamówienia na bezpłatny egzemplarz "Atlasu Kresów Wschodnich dla niewidomych i słabowidzących”

Wakacje się skończyły, a my wciąż podróżujemy… Tym razem udamy się w podróż w czasie na Kresy Wschodnie, aby przedstawić Państwu ich spuściznę narodową.

Zamówienia na bezpłatny egzemplarz książki pt. MOJE ŻYCIE w „Trakcie"

Już niedługo ukaże się nasza kolejna publikacja pt. MOJE ŻYCIE w „Trakcie”. To więcej niż autobiografia. To zapis zmagania się słabowidzącej autorki z wyzwaniami, które niesie życie , a także z barierami we własnej mentalności. Książka podejmuje też szeroko pojętą problematykę środowiska osób niepełnosprawnych wzrokowo, zwłaszcza w kontekście kultury i sztuki. Może być także przewodnikiem dla rodziców dzieci z dysfunkcją wzroku. Ponadto zawiera wiersze autorki, poświęcone nie tylko niewidomym…

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEWODNIK OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH - Przypomnienie!

Przypominamy, że jutro mija termin składania ofert do poniższego ogłosenia.

Oferta pracy - asystent ds. wsparcia w podejmowaniu staży i zatrudnienia

Warszawa, 14.06.2019 r.

Oferta pracy – asystent ds. wsparcia w podejmowaniu staży i zatrudnienia

W związku z realizacją projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt jako jego realizator poszukuje pracownika na stanowisko asystent ds. wsparcia w podejmowaniu staży i zatrudnienia w projekcie.

Oferta pracy - specjalista do spraw wsparcia społeczno-zawodowego

Warszawa, 14.06.2019 r.

Oferta pracy – specjalista do spraw wsparcia społeczno-zawodowego

W związku z realizacją projektu „Droga do integracji i samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” jako jego realizator poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty do spraw wsparcia społeczno-zawodowego w projekcie.