Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

Bliżej skarbów kultury

Publikacja przedstawiająca bogactwo kulturowe kraju.

Bliżej skarbów kultury - okładkaPublikację stanowi barwno-wypukła „kulturowa” mapa Polski przystosowana do możliwości percepcyjnych osób niewidomych i słabowidzących oraz zintegrowany z nią opis obiektów w zwykłym druku – dostępny też w wersji elektronicznej w formacie DAISY i w formie tekstowej. Mapa barwno-wypukła przedstawia wszystkie cenne obiekty zabytkowe Polski widniejące na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO oraz te, których zdaniem Fundacji i specjalistów tworzących mapę, nie sposób było pominąć.

Opis obiektów zaznaczonych na mapie zredagowany jest w ciekawy i przystępny sposób. Czytelnik zapoznaje się z historią, wyglądem, obecnym stanem zasobów oraz ciekawostkami na temat danego obiektu, np. zamku, kościoła, skansenu.

Tworząc naszą publikację, pragnęliśmy odpowiedzieć na zainteresowania niewidomych i słabowidzących bogactwem kulturowym Polski oraz rozbudzić takie zainteresowanie u innych osób. Do misji tej przyłączyło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współfinansując wydanie publikacji z Funduszu Promocji Twórczości.

Wierzymy, że lektura wydawnictwa „Bliżej Skarbów Kultury” zaspokoi potrzeby poznawcze, rozwojowe oraz dydaktyczno-edukacyjne czytelników. Ufamy, że publikacja nasza znajdzie szczególne zastosowanie w szkołach ogólnodostępnych, gdzie uczą się niewidome i słabowidzące dzieci, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz uczelniach wyższych kształcących tyflopedagogów. Korzystając z naszego wydawnictwa, możemy zorientować się w rozmieszczeniu poszczególnych obiektów kultury na terenie kraju, przybliżyć sobie ich historię, zaplanować np. wycieczkę turystyczną, przygotować się do pełniejszego poznania i zrozumienia zwiedzanego obiektu.

Bliżej skarbów kultury - mapa

Zapraszamy!


Pytania i zamówienia prosimy kierować na adres publikacje@trakt.org.pl lub telefonicznie +48 22 576 18 78 oraz +48 606 75 75 85.