Treść strony

 

2019R. - "Atlas Kresów Wschodnich - na wschód od Bugu" dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu było wydanie – “Atlasu Kresów Wschodnich – na wschód od Bugu” dla niewidomych i słabowidzących.

Atlas ten stanowi zestaw 12 barwnych plansz dotykowych w formacie A3 prezentujących różnorodne bogactwo Kresów. Publikacja wydana w powiększonym druku i w formacie HTML jest swoistym przewodnikiem po Kresach, zawierającym także komentarze do poszczególnych tyflomap oraz wskazówki sposobu ich czytania. Broszura brajlowska zawiera opis skrótów brajlowskich użytych na poszczególnych tyflomapach.

Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce.

Projekt realizowany był od 01.31.2019 do 31.12.2019 r.

 

Projekt “Atlas Kresów Wschodnich – na wschód od Bugu – dla niewidomych i słabowidzących” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych