Treść strony

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

2019R. - "Atlas Kresów Wschodnich - na wschód od Bugu" dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany jest w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest wydanie – „Atlasu Kresów Wschodnich – na wschód od Bugu” dla niewidomych i słabowidzących.

Atlas ten stanowić będzie zestaw 12 barwnych plansz dotykowych w formacie A3 prezentujących różnorodne bogactwo Kresów. Publikacja wydana w powiększonym druku i w formacie HTML będzie swoistym przewodnikiem po Kresach, zawierającym także komentarze do poszczególnych tyflomap oraz wskazówki sposobu ich czytania. Broszura brajlowska zawierać będzie opis skrótów brajlowskich użytych na poszczególnych tyflomapach.

Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajdować się będzie w teczce.

Projekt realizowany jest od 01.31.2019 do 31.12.2019 r.

Projekt „Atlas Kresów Wschodnich – na wschód od Bugu – dla niewidomych i słabowidzących” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych