Treść strony

 

2018 r. - Warszawa Chopina dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach zadania 19) turystyka i krajoznawstwo ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu było wydanie barwno-wypukłej publikacji prezentującej osobę kompozytora oraz miejsca związane z jego obecnością w Warszawie. Wydawnictwo stanowi barwno-wypukła mapa tj. fragment planu Warszawy obejmujący miejsca związane z Fryderykiem Chopinem oraz książka w powiększonym druku. Publikacja jest opisem miejsc i obiektów w Warszawie ściśle związanych z życiem i edukacją naszego mistrza. Wersja HTML wydawnictwa dostępna jest na stronie web fundacji. Mapa i publikacja stanowią integralną całość wydaną w formacie A3.

Nakład wydawnictwa to 150 egzemplarzy.

Projekt realizowany był od 01.06.2018 do 31.12.2018 r.

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Logo Marka Mazowsze