Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

2018 r. - Warszawa Chopina dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany jest w ramach zadania 19) turystyka i krajoznawstwo ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Celem projektu jest wydanie barwno-wypukłej publikacji prezentującej osobę kompozytora oraz miejsca związane z jego obecnością w Warszawie. Wydawnictwo stanowić będzie barwno-wypukła mapa tj. fragment planu Warszawy obejmujący miejsca związane z Fryderykiem Chopinem oraz książka w powiększonym druku. Publikacja będzie opisem miejsc i obiektów w Warszawie ściśle związanych z życiem i edukacją naszego mistrza. Wersja HTML wydawnictwa dostępna będzie na stronie web fundacji. Mapa i publikacja stanowić będą integralną całość wydaną w formacie A3.

Nakład wydawnictwa to 150 egzemplarzy.

Projekt realizowany jest od 01.06.2018 do 31.12.2018 r.

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Logo Marka Mazowsze