Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

2018 R. - II RZECZPOSPOLITA 1918-1939 - ATLAS DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Projekt realizowany w jest ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu jest wydanie Atlasu II Rzeczpospolita 1918-1939 dla osób niewidomych i słabowidzących.

Atlas ten stanowić będzie z zestaw 13 barwnych plansz dotykowych w formacie A3 opisujących kształtowanie się granic, bogactwo narodowe, wyznaniowe, kulturowe oraz duże zróżnicowanie gospodarcze na obszarze II Rzeczpospolitej (łącznie 13 tematów). Zostanie również opracowana publikacja w powiększonym druku i w formacie HTML zawierająca komentarze historyczne odnoszące się tematycznie do poszczególnych tyflomap oraz wskazówki sposobu ich czytania. Broszura brajlowska zawierać będzie opis skrótów brajlowskich użytych na poszczególnych planszach. Nakład wydawnictwa to 160 kompletów. Każdy z nich znajdować się będzie w teczce.

Projekt realizowany jest od 01.05.2018 do 30.11.2018 r.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

Logo Muzeum Historii PolskiLogo Programu Patriotyzm Jutra