Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

 

2018-2021 r. - TYFLOSERWIS 2018 - 2021 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs ”Samodzielni i skuteczni” nr 4/2017.

Celem projektu jest zapewnienie osobom z uszkodzonym narządem wzroku wygodnego dostępu do informacji w obszarze: edukacji, kultury, rehabilitacji, tematyki społeczno-prawnej, sportu i turystyki oraz z zakresu nowych technologii. Na stronie web fundacji stworzono wydawnictwo internetowe pn. „Tyfloserwis 2018”, w którym systematycznie ukazywać się będą artykuły poruszające zagadnienia w ww. obszarach. W kolejnych latach tworzone będą następne edycje wydawnictwa (Tyfloserwis 2019 i Tyfloserwis 2020). Autorami artykułów w sześciu działach są specjaliści dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dział siódmy, Dzieje się, prezentuje przekrój różnych wydarzeń z całego kraju, dedykowanych osobom niewidomym i słabowidzącym.

Projekt realizowany jest od 01.01.2018 do 31.03.2021 r.

Projekt „Tyfloserwis 2018-2021 Internetowy Serwis Informacyjno-Poradniczy” współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych