Treść strony

 

2018 - 2019 R. - „Lwów - plan Starego Miasta" dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2018” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Celem projektu było wydanie atlasu Lwów. Plan Starego Miasta dla niewidomych i słabowidzących.

Atlas ten stanowi zestaw 13 barwnych plansz dotykowych w formacie A3, tj. mapa ogólna Lwowa oraz obszar Starego Miasta z siecią ulic i obiektami ważnymi dla wielokulturowej historii tego miasta, a w szczególności polskiego dziedzictwa kulturowego. Obiekty te są opisane w publikacji w powiększonym druku oraz wersji HTML, którą udostępnimy na stronie fundacji. Broszura brajlowska zawiera opis skrótów brajlowskich użytych na poszczególnych planszach.

Nakład wydawnictwa to 250 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce.

Projekt realizowany był od 1.06.2018 do 30.06.2019 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego