Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich zoony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwoania do Programu Regionalnego; w rodku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska nastpnie logo promocyjne Mazowsza zoone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej zoony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Spoeczny. Napisy znajduj si po lewej stronie flagi.

2017 r. - TYFLOSERWIS 2017 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Konkurs ”Aktywność i wiedza” nr 2/2017.

Celem projektu było zapewnienie osobom z uszkodzonym narządem wzroku wygodnego dostępu do informacji w obszarze: edukacji, kultury, rehabilitacji, tematyki społeczno-prawnej, sportu i turystyki oraz z zakresu nowych technologii. W ramach projektu stworzono wydawnictwo internetowe pn. „Tyfloserwis 2017”, które opublikowane jest na stronie Fundacji w zakładce Tyfloserwis. Autorami artykułów w sześciu działach serwisu są specjaliści dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dział siódmy, Dzieje się, prezentował przekrój różnych wydarzeń z całego kraju, dedykowanych osobom niewidomym i słabowidzącym.

Projekt realizowany był od 1.01 – 31.12.2017 r.

Projekt „Tyfloserwis 2017 – Internetowy Serwis Informacyjno-Poradniczy” współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych