Treść strony

Od lewej znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego; w środku flaga Polski z napisem Rzeczpospolita Polska następnie logo promocyjne Mazowsza złożone z ozdobnego napisu Mazowsze oraz podpisu Serce Polski; zestaw podstawowy zamyka znak Unii Europejskiej złożony z flagi Unii Europejskiej i napisu Unia Europejska oraz Europejski Fundusz Społeczny. Napisy znajdują się po lewej stronie flagi.

Podaruj nam 1 procent swojego podatku

Darmowy PIT wypełniamy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

 

2017 - 2018 r. - „Wilno - plan Starego Miasta” dla niewidomych i słabowidzących

Projekt realizowany był w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2017” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Celem projektu było wydanie Atlasu „Wilno – plan Starego Miasta” przeznaczonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Atlas ten stanowi zestaw 13 barwnych plansz dotykowych w formacie A3, tj. mapa ogólna Wilna oraz obszar Starego Miasta z siecią ulic i obiektami ważnymi dla wielokulturowej historii tego miasta, a w szczególności polskiego dziedzictwa kulturowego. Obiekty te zostały opisane w publikacji w powiększonym druku oraz wersji HTML, która jest dostępna na stronie fundacji. Broszura brajlowska zawiera opis skrótów brajlowskich użytych na poszczególnych planszach. Nakład wydawnictwa to 250 kompletów. Każdy z nich znajduje się w teczce.

Projekt realizowany był od 1.06.2017 r. do 30.06.2018 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wsparcia finansowego w postaci darowizny na realizację projektu udzieliła również Fundacja KGHM Polska Miedź.
Logo Fundacji KGHM Polska Miedź